Tarieven

Het eerste kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend en gratis.

Daarna is mijn uurtarief € 55,00 per uur (vrijgesteld van btw)

Dit is inclusief: 

Dit is exclusief:

Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers verklaar ik:

 • het beroep van Professional Organizer zorgvuldig en professioneel uit te oefenen met respect voor de belangen van mijn cliënten en het aanzien van mijn beroepsgroep;
 • informatie van en over cliënten, de opdracht en de uitvoering geheim te houden met
  uitzondering van de situaties waarin:
  1. de cliënt mij ten aanzien van bepaalde informatie hiervan ontslaat,
  2. ik informatie anonimiseer en deel met het oog op kennisvergaring,
  3. zwaarwegende belangen mij van mijn geheimhoudingsplicht ontheffen; het intellectuele eigendom en de bijbehorende rechten van anderen te respecteren en materiaal of methodes niet zonder toestemming van de rechthebbende te gebruiken;
 • te werken aan mijn verdere ontwikkeling als Professional Organizer.
Scroll naar boven